Type publicaties

你在找一种特别的材料? 在这里您可以了解更多关于搜索不同类型发布的信息.

Artikelen

你可以(除其他外)在这些跨学科搜索系统中搜索文章:

Kijk voor meer 关于使用这个搜索引擎.

你也可以通过特定领域的搜索引擎找到文章(比如在医学领域), psychologie of rechten). In het overzicht van zoeksystemen per vakgebied 你可以找到与你的领域相关的搜索引擎. 

Toegang tot artikelen

通过大学图书馆,你可以查阅许多文章的全文. U leest hier alles over de verschillende mogelijkheden 为了访问数字许可材料. 

您可以通过向图书馆索取并获取或查看相关期刊来查看来自纸质期刊的文章. 各种杂志的最新一期也可以在开放的展览中找到.  你可以自己扫描或(付费)复制文章. 
你不能自己做扫描或复印吗? Dan kunt u een kopie aanvragen. 你可以买到你的电子邮件的文章作为pdf文档. Raadpleeg de prijslijst 有关费用的概述. 

Boeken

您可以使用作者、标题、版本等数据搜索书籍. of op onderwerp. 寻找书籍的更多信息请参见 我搜索预订Libguide策略(框).

Zoeksystemen voor boeken

借书和进入电子书

纸质书的图书馆收藏,你也可以 lenen. U kunt ook boeken aanvragen of reserveren. 十大正规体育平台图书馆没有? 那么你可以从另一个图书馆申请通过 interbibliothecair leenverkeer.

图书馆为您提供直接访问电子书的途径 WorldCat. U vindt hier de veel gestelde vragen over e-books.

Proefschriften en scripties

你有很多方法来搜索论文和论文.

你可以通过国家门户网站找到十大正规体育平台的数字博士论文 NARCIS en via WorldCat. 纸质版本载于 WorldCat. 按作者、标题或主题搜索,可能与单词组合 proefschrift, thesis of dissertation.

你也可以在国家一级通过搜索 NARCIS 或在国际一级通过例如 NDLTD(网络数字图书馆或论文and Dissertations) of OATD(开放存取论文and Dissertations)查看所有的选择,以搜索博士论文在这里.

十大正规体育平台学生的论文,学生们表示可以发表, 公开和免费开放对象可以使用十大正规体育平台的 十大正规体育平台学生论文存储库. Scripties zijn ook vindbaar in WorldCat en Google Scholar op titel en auteur.

Bijzonder materiaal

De afdeling Bijzondere Collecties 图书馆里有一些特殊的资料,比如手稿, kaarten en atlassen, en oude en bijzondere drukken. Op de website van Bijzondere Collecties en in de LibGuide Bijzonder Materiaal 你可以阅读如何你可以搜索到集合. 

Krantenartikelen

如果你想搜索报纸文章,有几个选择. 

Ander materiaal

你也可以通过大学图书馆找到其他材料,比如乐谱和字典. 
 

Hulp nodig?

Neem dan contact op met de bibliotheek