Zoekstrategie

Gebruik een zoekstrategie om efficiënt en effectief de informatie te vinden die u nodig hebt om uw onderzoeksvraag te beantwoorden.

Voor een effectieve zoekstrategie stelt u zichzelf vier vragen:

  1. Wat zoek ik?​
  2. Waar zoek ik?
  3. Hoe zoek ik?
  4. Hoe selecteer/beoordeel ik? 

1. Wat zoek ik?

Over welk onderwerp zoekt u informatie? Welke zoekvraag kunt u hierbij formuleren en welke zoektermen passen hierbij? 

Heeft u een idee over in welk type publicatie u die informatie kunt vinden? Op de pagina Type publicaties vindt u meer over het zoeken naar verschillende publicatietypen. 

2. Waar zoek ik?

Afhankelijk van wat u zoekt, bepaalt u waar u gaat zoeken. Kies de meest geschikte databank/catalogus/website voor uw zoekvraag. Kijk hiervoor bij Zoeksystemen of kies een zoeksysteem via de Zoeksystemen per vakgebied.

Kijk voor meer informatie over waar u kunt zoeken in de LibGuide Zoekstrategie.

3. Hoe zoek ik?

Zoek efficiënt en gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie (bijvoorbeeld met behulp van de operatoren AND/OR). In de Libguide Zoekstrategie leest u meer over het gebruik en combineren van zoektermen. 

Er zijn verschillende zoekmethodes. Met de bibliografische methode zoekt u met zoektermen in wetenschappelijke zoeksystemen. Bij sneeuwbalzoeken en citatiezoeken gaat u uit van een publicatie die u al heeft. U gaat terug in de tijd door te zoeken via de referenties en vooruit in de tijd door te zoeken via citaties. Of en hoe u deze methodes precies kunt inzetten hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt. 

U kunt ook zoeken naar specifieke publicatietypen

4. Hoe selecteer/beoordeel ik?

Ga na: beantwoordt de gevonden informatie uw onderzoeks(deel)vraag? En is de kwaliteit van de informatie goed? 

Evalueer gevonden bronnen voor gebruik op relevantie en wetenschappelijkheid om de betrouwbaarheid van uw onderzoek te vergroten. Op de pagina Bronnen evalueren en in de Libguide Bronnen evalueren leest u meer over methoden en hulpmiddelen. 

Hoe krijgt u toegang?

Na het volgen van een goede zoekstrategie heeft u geschikte bronnen gevonden die een antwoord kunnen geven op uw onderzoeksvraag. Op de pagina Online toegang leest u hoe u toegang kunt krijgen tot gelicenseerd digitaal materiaal. 

Op de pagina Zoeksystemen uitgelegd vindt u informatie over toegang tot het materiaal in veel gebruikte zoeksystemen .

U kunt ook fysiek materiaal lenen uit de bibliotheek. U leest hier meer over lenen, aanvragen en reserveren

Hulp nodig?

De bibliotheek biedt online trainingen om te oefenen met zoekstrategie en andere informatievaardigheden. Lees hier meer over de Compass trainingen

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de bibliotheek.