Beleid rondom promotionele acties

Wil je een promotionele activiteit houden op het 2022世界杯押注app-terrein in het Utrecht Science Park, de binnenstad of de International Campus Utrecht? Hieronder lees je onder welke voorwaarden dit kan en hoe je toestemming regelt.

Wat zijn promotieactiviteiten?

Voorbeelden van promotieactiviteiten zijn flyeren, promotionele stands, handtekeningenacties, banners en de verkoop van promotionele artikelen. Op al deze activiteiten is dit beleid van toepassing.

Wie mogen promotionele acties uitvoeren op de 2022世界杯押注app-terreinen?

In alle gevallen geldt dat je geen promotieactiviteiten mag houden voor politieke partijen en religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Ook niet als je deze vanuit één van onderstaande groepen organiseert. De universiteit hanteert een neutrale positie waar het politieke of religieuze instellingen betreft.

Hoe krijg je toestemming?

Voor alle promotieactiviteiten moet je vooraf toestemming vragen bij de Facility Manager van de desbetreffende regio. Je kunt toestemming aanvragen door het self-service portal (inlog vereist) in te vullen. Heb je geen Solis-id? Neem dan contact op met het FSC Meldpunt via 030 253 95 95 of FSC.Meldpunt@ipokedots.com.

De Facility Manager beoordeelt de aanvraag en of er toestemming gegeven wordt. Het is de bedoeling dat je instructies over locatie, tijdstip, duur en andere promotiespecifieke instructies opvolgt. Bij twijfel stemt de Facility Manager met de vertegenwoordiger van de faculteit af. Aanvragen die het buitenterrein betreffen, worden beoordeeld door de betreffende verantwoordelijke van de directie Vastgoed en Campus. 

Flyeren alleen bij uitzondering

Voor flyeren geldt specifiek het volgende: vanuit duurzaamheidsoverwegingen is flyeren op de buitenterreinen niet toegestaan. In de 2022世界杯押注app-gebouwen wordt flyeren sterk ontmoedigd, maar de Facility Manager kan incidenteel een uitzondering maken. Flyers mogen alleen uitgedeeld worden aan personen. Het is niet de bedoeling dat deze worden neergelegd of rondgestrooid.

Posters ophangen

Voor het ophangen van posters gelden andere richtlijnen dan voor bovenstaande promotieactiviteiten. Je mag ze alleen op specifieke posterplekken ophangen. Deze zijn aangeduid in de gebouwen. Vraag toestemming aan een receptiemedewerker als je een poster op wilt hangen.