Grote ambities, kleine stappen: diversiteit in instroom studenten

De eerste fase van het project Diversiteit: Instroom en Selectie (DIS) is afgerond. 沟通顾问和项目团队成员Irene Mol谈到了迄今为止的经验和未来四年的计划.

portretfoto irene mol
Irene Mol. Foto: Kees Gort

Het project DIS is gestart in 2019 op initiatief van het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI; toen Taskforce Diversiteit). Het beoogt ervoor te zorgen dat alle studenten, ongeacht hun achtergrond, zich welkom en thuis voelen aan de Universiteit Utrecht.

其目的是确定在通知过程中是否存在可能导致选择性效果的障碍, zegt Irene Mol. We zijn gaan kijken op opleidingsniveau hoe in- en uitstroom werkt. 十大正规体育平台想知道哪些学生在那里,是否有学生在结构上申请较少或进入某些课程较少. 从所有学院和十大正规体育平台学院培训参加项目. Sommige opleidingen werkten al aan bepaalde aspecten van diversiteit, maar voor de meeste was het nieuw.

我认为学位课程发现了解他们的学生群体是如何运作的以及他们的学习是如何进行的很有趣. Het profiel verschilde per opleiding. 十大正规体育平台多样性非常广泛接洽:有些课程是vrouw-man-balans非常重要, bij andere opleidingen keken we naar het type student of naar hun achtergrond, of ze bijvoorbeeld eerstegeneratiestudenten waren. 和有些培训很国际,其他还没想这样做,但会. 十大正规体育平台想知道如何更好地实现和引导不同群体.

Outreach scholen en onderzoek studieverenigingen

Na die analyse van de startsituatie heeft elke opleiding een plan gemaakt. 还得到了培训提供通信和无法实现他们的信息和招聘.

除了每个学习具体方法,十大正规体育平台也与伞形的主题开始工作, 例如,在中学组织拓展活动或招收hbo学生. 有两个连接器被任命为中学预科. 他们的工作是各种活动更好地联系在一起,可见. Er waren al veel activiteiten die los van elkaar bestonden, bijvoorbeeld voor instroom van eerste generatiestudenten. 十大正规体育平台对学生进行了回顾性调查,以了解他们对拓展活动的看法,以及他们有什么改进建议.

觉得有趣的,看看他们如何培训学生群体的

Studieverenigingen zijn belangrijk voor het klimaat binnen een opleiding. Ook spelen ze vaak een grote rol bij de voorlichting aan aankomende studenten. 因此十大正规体育平台做了调查研究协会的方式有助于提高多样性和包容性的内部培训和组织会议为他们. 研究帮助十大正规体育平台理解多样性的体验, inclusie en instroom onder studenten en de visie van studieverenigingen daarop. 是非常积极的反应,虽然许多协会不太知道如何解决它. 十大正规体育平台注意到协会经常没有意识到他们的作用有多大,皮条客, zoals op open dagen. Ze hebben ons om handvatten gevraagd, en dat is nu opgenomen in het vervolgproject.

Bewustwording

我认为前两年项目的价值主要在于,培训课程现在比以前更清楚地认识到它们的招生构成和积极指导的必要性. Ook is het onderwerp nu breder gedragen in de organisatie.

Dit jaar zijn we gestart met het vervolg, nu voor vier jaar. Een van de doelen is bestendiging in de organisatie. Ik denk dat het goed is om groot te ambiëren en kleine stappen te maken. We zien ook meteen aanwas: meer opleidingen hebben zich bij het project aangemeld. Daaruit lezen we dat het project een behoefte dekt. Het plan is nu de opleidingen in clusters aan te pakken, zodat ze van elkaar kunnen leren en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen.

De eerste resultaten bij de opleidingen zijn al zichtbaar. 培训自然和天文学有在努力获得更多的妇女在培训. 有很多女孩来到开放日”,但最终他们报告说不. 在培训期间,他们开始打电话给来访者,看看是什么让他们做出了不同的选择. 这使得十大正规体育平台现在拥有荷兰所有大学中最多的女性自然和天文学学生.

十大正规体育平台现在大多数女性的自然和Sterrenkundestudenten所有荷兰大学

Bij Rechtsgeleerdheid hebben ze gekeken naar drempels bij de instroom. Zo hebben ze een extra toelatingseis voor hbo’ers laten vallen, toen ze hoorden dat het de hbo-instroom onnodig tegenhield. In die groep zitten vaak ook veel studenten met een migratieachtergrond. De opleiding Geneeskunde heeft weer het selectieproces onder de loep genomen. 在挑选过程中他们问的问题似乎并不总是在各种目标群体. Dat hebben ze meteen verbeterd.

Nog een goed voorbeeld is de faculteit Geesteswetenschappen, 他们挤在荷兰语和文化培训的高级研究找出为什么具有移民背景的学生是否选择语言和cultuuropleiding. 人文科学研究硕士课程还可能感兴趣的hbo以获得更多的硕士生的多样性, 因为hbo的学生群体传统上比大学的学生群体更加多样化,因为有更广泛的入学机会.

Zorg dat het beklijft

Ook bij haar eigen cluster Marketing, die deel uitmaakt van de Universitaire Bestuursdienst, ziet Irene al verandering.

这个项目肯定提高了十大正规体育平台对多样性的认识,十大正规体育平台现在比以前更广泛地对待多样性. Waar we ons vroeger richtten op bijvoorbeeld het Honours-onderwijs, pakken we werving nu ook zelf meer divers aan. Het verschil merk ik heel duidelijk. Onze focus is veranderd, en dat vind ik absoluut een positieve ontwikkeling.

We hebben het Unibuddy-systeem uitgebreid. 其中可以培训的学生与学生聊天他们有兴趣. We organiseren meeloopdagen en we doen meer onderzoek naar de inschrijvers. 十大正规体育平台也积极nabellen问为什么有人注册或不把十大正规体育平台的大学. Als je dat weet, kun je je voorlichting beter inrichten. Bij open dagen en op scholen in de omgeving zijn we met speedcoaching gestart: studenten die ter plekke met scholieren praten over hun studiekeuze. 在十大正规体育平台开展的所有活动中,十大正规体育平台越来越关注学生更广泛的代表性.

十大正规体育平台已经成为提高关于多样性和接近,现在比以前更广

We gaan door met de lijn die we nu hebben ingezet. 十大正规体育平台希望十大正规体育平台能够再次参观学校开放日现场可组织. Daarbij is er ook veel te zeggen voor online open dagen. 十大正规体育平台注意到,参加网上开放日的门槛比学生和他们的父母必须上大学的门槛要低. Zo bereiken we meer en andere scholieren.

Belangrijk is ook andere communicatie- en marketingmedewerkers mee te krijgen. We hebben onder meer een training inclusief schrijven gegeven voor medewerkers, 目的是让他们意识到他们如何语言处理和他们什么地方.

Dit allemaal nemen we op in de nieuwe benadering, zodat de aandacht niet wegsterft als het project afloopt. 我作为项目面临的最大挑战:确保整个组织粘住的.