Overzicht aanvraagformulieren

Extra informatie rondom coronamaatregelen

De onderstaande subsidies en beurzen kunnen worden aangevraagd. Houd rekening met de beperkingen die er zijn met betrekking tot vertrek naar en verblijf in het buitenland in verband met het coronavirus. We volgen het beleid van de Universiteit Utrecht, waarin wordt vermeld dat gedurende het eerste en tweede semester van collegejaar 2020-2021 geen internationale uitwisseling plaats mag vinden. Neem bij vragen contact op met Lothar Blom