Wat geeft ú door?

Onze universiteit zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen van nu en van morgen. Om dit te realiseren hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u ook bij aan een betere toekomst?

Wij presenteren met trots de vier projecten van onze campagne Doorgeven 2022. Uw gift maakt een groot verschil en komt dan ook volledig ten goede aan het project van uw keuze.

Geef om gelijke kansen op studeren in Utrecht

Studenten studeren in de Universiteitsbibliotheek

Studenten hebben steeds vaker financiële hulp nodig om te kunnen studeren. Steun van ouders of de overheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom heeft de Universiteit Utrecht beurzenprogramma’s voor talentvolle studenten.

Geef om onderzoek naar biodiversiteit

omgekrulde top van een varenblad

Veel dier- en plantensoorten verliezen hun natuurlijke habitat of verdwijnen helemaal door de gevolgen van klimaatverandering. De consequenties van dit verlies van biodiversiteit zijn enorm. De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht ontwikkelen een nieuwe Evolutietuin, voor educatie en onderzoek naar biodiversiteit.

Geef om gezondheid van mens en dier

Dezelfde chronische ziekten komen voor bij mens en dier. Onderzoek hiernaar staat bekend als One Medicine en leidt tot betere diagnostiek en behandeling voor beiden. Het Utrecht Translational One Medicine Innovation Centre tilt de samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde en o.a. het UMC Utrecht naar een hoger plan.

Geef om vluchtelingstudenten

Incluusion students in a classroom

Vluchtelingen kunnen kosteloos cursussen volgen uit het reguliere aanbod van de Universiteit Utrecht, dankzij Incluusion. Op deze manier kunnen nieuwkomers zichzelf blijven ontwikkelen en tegelijkertijd deelnemen aan de samenleving, nog voordat zij een status toegewezen hebben gekregen.

Doorgeven

Elk jaar roept het Utrechts Universiteitsfonds in haar jaarlijkse Doorgeven-campagne alumni en Vrienden op om een bijdrage te geven aan beurzen, wisselende projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek, academisch erfgoed en student lifeU kunt doneren via een (doorlopende) machtiging of een losse eigen bijdrage of via crowdfunding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Utrechts Universiteitsfonds via ufonds@ipokedots.com.

ANBI

Een schenking aan het Utrechts Universiteitsfonds is fiscaal aantrekkelijk, want Stichting Utrechts Universiteitsfonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).