更好的援助更多自己的导演,积极关注和额外的奖励

Weten wat werkt

Wat is de beste manier om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of betaald werk? 十大正规体育平台的研究人员跟踪了这个项目 知道什么是有效的:共同促进更好的援助 在16个月在十大正规体育平台的社会救助和塞斯. Zij werden willekeurig ingedeeld in een ‘controlegroep’ met de reguliere behandeling en drie groepen die elk een andere behandeling kregen: meer ruimte om zelf in actie te komen, extra ondersteuning vanuit de gemeente of de mogelijkheid om naast de uitkering meer bij te verdienen. 

有改进的潜力, 研究者得出结论 Timo Verlaat. 由所有三个治疗取得积极的效果, 但它并不总是相同的效果. 它主要是一个政治选择你最感兴趣的重视. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat mensen volledig uit de uitkering stromen of valt er ook iets te zeggen voor participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving door deeltijdwerk? 你klantmanagers的满意度有多重要? Er zijn positieve resultaten behaald, maar er zitten nog wel verschillen tussen de groepen.

Meer eigen regie, positieve aandacht en ruimere bijverdienmogelijkheden – dat lijken in ieder geval aanpassingen die de moeite waard zijn om mee door te gaan. Deelnemers en uitvoerders voelen zich hier beter bij en de effecten voor gemeente en Rijk blijken ook (licht) positief. Het lijkt een win-win voor alle betrokken partijen om de Participatiewet in die richting te heroverwegen. 

这项研究是作为一个现场实验(即 盲法对照试验). Dat betekent dat deelnemers willekeurig werden ingedeeld in verschillende onderzoeksgroepen, waarvan één groep (de zogeheten controlegroep) de reguliere aanpak in de bijstand heeft gekregen. Dankzij de willekeurige indeling zijn de groepen met elkaar vergelijkbaar en kunnen effecten die optreden worden toegeschreven aan de andere behandeling. 研究人员很高兴以这种方式为基于证据的政策做出贡献, 不是基于假设,而是基于科学证据的政策.

更多的就业率由干预

Wat behelsden de andere behandelingen van de bijstandsgerechtigden en wat leverden die op?

  • 参与者在集团 Zelf in actie hoefden niet verplicht te solliciteren en konden vrij kiezen of zij wel of niet door de gemeente begeleid wilden worden.
  • De aanpak in de groep 额外的帮助下在行动 针对的是额外的帮助和指导, 除其他外,通过固定的应用klantmanagers, 更多的回旋余地klantmanagers, 补充(申请)训练课程, adviesgesprekken en dergelijke en meer contact tussen klantmanager en bijstandsgerechtigde. 
  • In de groep Werken loont mochten de deelnemers een groter deel van hun inkomsten uit arbeid houden en voor een langere periode bijverdienen naast hun uitkering.
  • Meten wat werkt 是对照组的名称, 现行的法律法规和咨询方式保持不变. 

In alle drie interventiegroepen vonden de onderzoekers positieve resultaten die duiden op meer arbeidsparticipatie. Daarbij viel op:

  • Zowel eigen regie bij de deelnemers als ook meer handelingsruimte en tijd voor klantmanagers leiden tot positieve effecten op meerdere dimensies. 
  • 财政刺激的效果 (Werken loont) 仅限于低就业人员数量.
  • Meer eigen regie voor de bijstandsgerechtigden leidt tot een grotere kans op een vast contract. 
  • Zowel Extra hulp in actie als Zelf in actie 工作特别适合低教育. 
  • Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben nagenoeg alleen baat bij extra hulp en begeleiding. 

知道什么是有效的——简而言之

“它给很多满足你的工作如果你看到一个人开发了, 或可以做一些东西给你的意见."

与其他方法Klantmanagers似乎更满意

客户经理似乎对另一种援助方式更满意. Desgevraagd gaven zij aan het veel prettiger te vinden meer ruimte te hebben voor eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Tijdens het onderzoek hadden cliënten in de groep met extra begeleiding een vaste klantmanager en hadden de klantmanagers in deze groep veel minder cliënten. Deze combinatie van factoren bood de klantmanagers ruimte om hun werk anders in te vullen en anders te beleven.

如果你没有固定的klantmanager, moet je steeds weer cliënten opnieuw leren kennen; je weet niet wat daarvoor is gebeurd maar je weet ook niet wat daarna is gebeurd. Als je een vaste klantmanager bent, begeleidt je cliënten langere tijd en maak je ook successen mee, legt Verlaat uit. 当你看到一个人的发展时,你的工作就会非常满意, 或可以做一些东西给你的意见.

离开一个对这个观察: 十大正规体育平台必须意识到:这些klantmanagers不 random 他们自愿为这个团体提供指导. 如果你现在每个人都迫使工作, 因此,这又可以产生其他影响, 因为有可能也是klantmanagers宁愿不工作.

这并不适用于参与的福利接受者? 最后,他们也志愿为实验. Verlaat: 十大正规体育平台看到的参与者 Weten wat werkt 受过高等教育,什么福利时间是坐着. Maar we zien in de data dat dit ook weer niet zoveel uitmaakt voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien is de groep die zich heeft aangemeld nog steeds willekeurig verdeeld over de verschillende onderzoeksgroepen. 所以十大正规体育平台仍然完全可以与比较.

中低层和受过高等教育之间的差异?

Een andere opvallende uitkomst lijkt het verschil in de effecten voor hoger opgeleiden en lager opgeleiden te zijn.

群体的方法 Zelf in actie en 额外的帮助下在行动 显示,特别是低技能岗位工作得很好. 因为各种各样的原因可能是, denkt Verlaat. Mogelijk hebben de verschillende aanpakken geen effect voor hoger opgeleiden omdat deze groep zichzelf goed redt. 或者,接受社会援助的受过高等教育的人可能有障碍(心理障碍), in de familie, financieel) te maken, 如此大,另一个治疗没有区别.

一个可能的解释为什么 Zelf in actie voor mensen met een lager opleidingsniveau misschien beter werkt, is het voorkomen van een ‘lock-in’. 当图像存在低教育训练、培训等. nodig hebben, 而最佳独立找到工作, 因此,这实际上阻止了他们立即重新开始工作. Een andere mogelijkheid is dat de huidige regels zoals ze nu zijn vormgegeven voor lager opgeleiden belemmerend zouden kunnen zijn. 那么如果你可以帮助除去所有规则 (Zelf in actie) 或者如果你身边有一个人在这个过程中给你额外的指导(比如 额外的帮助下在行动). 到底是什么了,不幸的是,十大正规体育平台不知道.

长期关注和子

We weten dat bij deze doelgroep op de korte termijn vooral kleine veranderingen optreden, zegt Timo Verlaat, 正是因此,长期是非常有趣的.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de 787 bijstandsgerechtigden die zich had aangemeld voor het onderzoek twee jaar lang te volgen – zolang het binnen het wettelijk kader mogelijk was om af wijken van de Participatiewet. Het onderzoek ging echter wat later van start, waardoor de groepen gedurende 16 maanden zijn gevolgd. 然而,调查结果有意义.

十大正规体育平台希望看到更多的参与者, 所以你可以看到更好的服务到子, verklaart Verlaat. 因此,十大正规体育平台还没有能够充分回答什么是最佳方案的问题. 这需要后续研究. We willen bijvoorbeeld nog beter begrijpen welke aanpak voor wie in de bijstand het beste werkt.

客户和研究小组

Het onderzoek Weten wat werkt 由十大正规体育平台(十大正规体育平台经济学院) in opdracht van de gemeente Utrecht ten behoeve van de gemeente Utrecht en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Het onderzoek is onderdeel van een reeks Nederlandse bijstandsexperimenten die onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd binnen een landelijk onderzoekskader opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

十大正规体育平台研究团队包括: Timo Verlaat, Marcel de Kruijk, Stephanie Rosenkranz, Loek Groot en Mark Sanders卡佳的配合下,等你和贾斯汀·米勒.

完整报告和更多

阅读报告全文(pdf): 知道什么是有效的:共同促进更好的援助

Overige documenten:

Contact

Heeft u vragen over Weten wat werkt? 请2022世界杯押注app Timo Verlaat.